مقاله 3-معرفی مرکز ملی تحقیقات جنوبگان ایران (مصاحبه با آقای دکتر ابوالفضل صالح)

توسط |2019-09-30T22:27:40+00:00سپتامبر 30th, 2019|مقالات دسته بندی ها|

سلام. من محمود قیم اشرفی، دانشجوی دکتری تخصصی زیست شناسی دریا و پژوهشگر بیولوژی خلیج فارس هستم. من در مورد تاثیر استرس های دمایی خلیج فارس بر آبسنگ های مرجانی و همزیست ها و جوامع وابسته به آن تحقیق میکنم. خلیج فارس یک محیط حداکثری و گرمترین دریای جهان برای زیست این موجودات است. من به [...]